Vol 5, No 3 (2016)

Accounting and Finance Research, Vol. 5, No. 3, August 2016

Table of Contents

Articles

Michael Forzeh Fossung
PDF
p1
Shieh-Liang Chen, Li-Yu Chen
PDF
p12
Hong Xu, Hui Wang, Chunming Zhou, Zhen Geng
PDF
p29
Ayman Mohamed Zerban, Wael Bahaa El Din Ateia
PDF
p37
Abd El-Rahman M. Selmy, Khairy A. El-Giziry
PDF
p44
Te-Kuang Chou, Agung Dharmawan Buchdadi
PDF
p55
Veliota Drakopoulou
PDF
p64
Salman Riaz, Yanping Liu, Muhammad Ishfaq Ahmad
PDF
p77
Farahat Ragab Abdeltawab, Khairy Elgiziry
PDF
p87
Ahmad N Obaidat
PDF
p107
Qiuhong Zhao
PDF
p118
Doina C. Chichernea, Diana R. Franz
PDF
p127
Yi-Mien Lin, Tzu-Wen Lee
PDF
p144
Qianyun Huang
PDF
p161
Fayza M. Obied-Allah
PDF
p173
Robinson Joseph, Manuel Fernandez
PDF
p190