Vol 14, No 1 (2023)

Vol. 14, No. 1, May, 2023

Table of Contents

Articles

Yarui Huo, Faridah binti Sahari
PDF
p1
Yuxuan Wang, Naipeng Bu, Haiyan Kong, Liyuan Kong, Jin Wang, Tianruo Li
PDF
p13
Folkert de Jong
PDF
p31
Fernando Acabado Romana, Carlos Guillen Gestoso, Silvia Gonzalez Fernandez, José Morais da Silva
PDF
p48
Catherine Young
PDF
p57